Rostlinná výroba - https//zszaluzany.cz

Přejít na obsah
Rostlinná výroba je zaměřená na produkci tržních plodin ( obiloviny a řepka) a na zajištění
vlastní krmivové základny pro živočišnou výrobu. Většina objemové píce se sklízí z trvalých travních porostů.

Zemědělská společnost Zalužany a.s. hospodaří na 1487,77 ha z toho orná půda je 1284,43 ha.
Půda je většinou pronajatá od fyzických osob, malá část od státu, ostatní pozemky jsou vlastní.
Zlepšování půdního fondu pěstováním jetele nachového
(Trifolium incarnatum) více o rostlině zde
ZS Zalužany © 2022
Návrat na obsah